Toplantı Rolleri

Toplantılarımız yaklaşık 2 saat sürer ve üyelerimizin gönüllü olduğu bazı roller vardır. Bu rollere her toplantıda farklı üyeler gönüllü olabilir, böylece sadece konuşma becerileri değil dinleme becerileri de gelişmiş oluyor.

Doğaçlama Ustasının görevleri:

 • Toplantı temasıyla ilgili olarak üye ve misafirlere sorulmak üzere önden bir soru listesi hazırlamak,
 • Soruların özellikle bilgiden ziyade yoruma açık olmasına dikkat etmek,
 • Doğaçlama konuşmacı seçilirken konuşmacıların üye ve misafir sayısının dengeli olması(%80 üye %20 misafir veya %70 üye %30 misafir gibi, katılımcı sayısına göre değişen)
 • İlk soruyu üyelerden birine sormak ve mümkün olduğunca toplantıda görev almayan üyelere doğaçlama sorularını yöneltmektir.

Genel Değerlendiricinin görevleri

 • Konuşma değerlendiricilerini sırayla sahneye davet edecek şekilde değerlendirme oturumunu sunmak,
 • Toplantı başlangıcından sonuna kadar gerçekleşen her şeyi değerlendirmektir bunlara aşağıdaki örnekler verilebilir ancak sadece bunlarla sınırlı kalınmamalıdır:
  • Toplantı düzeni,
  • Toplantı akışı,
  • Üyelerin toplantıya katılımı,
  • Misafirlerin katılımı

Dinleyicinin görevleri

 • Hazırlıklı konuşmacıları dikkatli biçimde dinler,
 • Her hazırlıklı konuşmanın içeriğine göre cevabı konuşmanın içinde yer alan üç soru hazırlar,
 • Hazırladığı soruları konuşmayı dinleyen diğer kulüp üyelerine sorup yanıt alır.

Dil bilgisi uzmanının görevleri

 • Konuşmacıların konuşması sırasında dili ne kadar doğru kullandığının takibini yapar ve değerlendirir,
 • Dil bilgisi hatalarını yakalayarak değerlendirme oturumunda doğru kullanımlarını paylaşmak üzere not alır,
 • Oturum sonunda, tuttuğu raporu açıklar ancak hataları bildirirken hatayı yapan konuşmacıların isimlerini  söylememeye özen gösterir.

Zaman tutucunun görevleri

 • Kronometre kullanarak toplantı konuşmacılarının, değerlendiricilerinin ve doğaçlama konuşmacılarının zamanlarını ölçer,
 • Uygun zamanlarda renkleri gösterir. Renkler aşağıda örneklenen şekilde gösterilmelidir.
      YeşilSarı  KırmızıMaksimum ek süre
Buzkıran Projesi4. dakika5. dakika6. dakika+30 saniye
Hazırlıklı Konuşmalar5. dakika6. dakika7. dakika+30 saniye
10. Proje8. dakika9. dakika10. dakika+30 saniye
Doğaçlama1. dakika2. dakika2,5. dakika+30 saniye
Değerlendirme2,5. dakika3. dakika3,5. dakika+30 saniye
 • Hazırlıklı konuşma süreleri konuşmaya göre değişebilir, zaman tutumu buna göre ayarlanmalıdır. 
 • Kırmızı gösterildikten sonra, konuşmacının konuşmasını tamamlamak üzere 30 saniyesi vardır. 30 saniyeyi geçtiği takdirde oylamaya dahil olmaz.
 • Zaman Tutucu, her konuşmanın ve değerlendirmenin uzunluklarını buna göre kaydeder ve oylama öncelerinde toplantı ustasına, genel değerlendiriciye raporlar

Sözcük Ustasının Görevleri

 • Her Toastmasters toplantısı öncesinde, Sözcük Ustası yeni bir kelime seçer,
 • Üyelerin toplantı sırasında kullanmaları gereken bu kelimeyi toplantının başında üyelere tanıtır,
 • Toastmasters International’a göre bu çalışmanın hedefi, günlük yaşam esnasında az kullanılan bu yeni kelimeyi kullanma alışkanlığı yaratmaktır.

Oy sayıcının görevleri:

 • Oyların ve konuşmacılar için yorumların yazıldığı oy pusulalarını(dijital olabilir) toplar,
 • En Başarılı Hazırlıklı Konuşmacı, En Başarılı Doğaçlama Konuşmacı ve En Başarılı Değerlendirici için oyları sayar,
 • Sonuçları toplantı ustasına ve/veya başkana iletir, bu iletim için dönemin sertifika şablonları kullanılır,
 • Ek olarak hazırlıklı konuşmaların yorumlarını konuşmacıya teslim eder.

Aaah Sayıcının Görevleri

 • Konuşmacıların konuşması sırasında kaç defa dolgu kelimelerini (“ah”, “ıı”, “yani”, “şey”, vb.) kullanıldığının takibini yapar ve değerlendirir,
 • Oturum sonunda, tuttuğu raporu açıklar.

Medya ustasının görevleri

 • Konuşmacıların konuşması sırasında video kayıtlarının alınmasını sağlar,
 • Toplantı sonrasında bu kayıtları toplantıdan sorumlu başkan yardımcısına ve/veya başkana iletir